<>x
Magdalena
002

Jan Koblasa (1932 – 2017)

Magdalena, 1958 – 1959

bronz | v. 171,5 cm | sign. JK

REPRODUKOVÁNO
Jan Koblasa, Skulpturen, str. 55, St. Petri zu Lűbeck, Lűbeck, Německo, 1994; Jan Koblasa, str. 87, Karolinum, Praha, 2002

VYSTAVENO
Jan Koblasa, Mikuláš Medek, zámek Teplice, 1963; Jan Koblasa, Kunsthalle zu Kiel, Kiel, Německo, 1976; Jan Koblasa, Museum Bochum, Bochum, Německo, 1976; Jan Koblasa, Galerie výtvarného umění, Litoměřice, 1991; Jan Koblasa, Galerie výtvarného umění, Cheb, zámek Teplice, 1991; Jan Koblasa, Galerie umění, Karlovy Vary, 1991; Jan Koblasa, Galerie moderního umění, Hradec Králové, 1991; Jan Koblasa, Skulpturen, St. Petri zu Lűbeck, Lűbeck, Německo, 1994; Jan Koblasa, Dialogy s hmotou, Oblastní galerie v Liberci, 2006; Jan Koblasa, Dialogy s hmotou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2006; Jan Koblasa, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 2012

PROVENIENCE
Získáno přímo z ateliéru autora.

Jan Koblasa byl jedním z nejzásadnějších tvůrců působících zde od padesátých let. Inicioval různé aktivity i uskupení (Šmidrové) či vlastní výstavy (památná je výstava společná s Mikulášem Medkem v Teplicích stejně tak jako jejich spolupráce na moderní výzdobě kostela v Jedovnici). Zprvu se věnoval více informální malbě, později se zabýval převážně dřevěnou plastikou (cyklus Králů). Roku 1968 emigroval na sever Německa, kde začal působit jako profesor sochařského ateliéru. Autorovo dílo je mezinárodně ceněné a uznávané.

VYVOLÁVACÍ CENA: 230 000 Kč
PRODÁNO ZA: 287 500 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL