<>x
Šedá kompozice
003

Stanislav Libenský (1921 – 2002)

Šedá kompozice, 1965 – 2001, utaveno v r. 2012

šedo–zelené tavené sklo, autorská adjustace | 125 × 85 × 3 cm | sign. Libenský – Brychtová 1965 – 2001, přiložena fotografie autorky s nabízeným dílem, opatřeno certifikátem původu

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno přímo z ateliéru autorky.

Stanislav Libenský byl sklářský výtvarník a významný pedagog, vystudoval pražskou VŠUP v ateliéru Josefa Kaplického, kde pak sám vedl svůj ateliér. Od roku 1954 spolupracoval s Jaroslavou Brychtovou na celé řadě plastik, vitrajů a rozsáhlých expozic či volných objektů s malířským a monumentálním cítěním. Nabízený artefakt představuje vzácnou ukázku z tvůrčí zlomové etapy – z poloviny šedesátých let. Tehdy se plněji začíná uplatňovat symbióza inspirovaná realitou, avšak již výrazně stylizovaná a dosahující až ke znakovosti na pomezí abstraktní geometrie se symbolickou výpovědí. Představované dílo je mistrovským sklářským artefaktem s ozvuky tvarosloví moderního malířství.

VYVOLÁVACÍ CENA: 900 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL