<>x
Fragmenty
005

Jan Kubíček (1927 – 2013)

Fragmenty, 1963

olej na plátně | 83 × 60 cm | sign. Jan Kubíček 1963 | rámováno

VYSTAVENO
Jan Kubíček, Retrospektiva, Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna, Praha, 2014

Jan Kubíček byl malíř a grafik; vystudoval v Praze VŠUP a navštěvoval Akademii výtvarných umění. Byl významným členem skupiny Křižovatka. Autor náleží k nejradikálnějším představitelům konstruktivního či racionálního malířství. Ve své rané tvorbě vycházel z městských motivů. V šedesátých letech zde kombinoval strukturální malbu a geometrické tendence, které pak dále rozvíjel. Jeho svérázné užívání informelu autorovi sloužilo k vhodným citacím jeho motivů – inspiraci městských oprýskaných zdí, zvrásnělými povrchy, které tak předcházely lettristickému období. Nabízené dílo je mimořádnou ukázkou malířovy tvůrčí etapy spojující či prolínající východiska dosavadního gestického projevu s budoucím přísně racionálním tvaroslovím. Autor je uznávanou osobností českého umění 20. století a jeho tvorba má mezinárodní renomé.

VYVOLÁVACÍ CENA: 140 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 140 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL