<>x
Forms
006

Ota Janeček (1919 – 1996)

Forms, 1962

olej na plátně | 130 × 195 cm | sign. Janeček 62, č. kat. 3868 | rámováno

VYSTAVENO
Ota Janeček, Obrazy, Výstavní síň Mánes, Praha, 1995

Ota Janeček byl malíř, grafik, ilustrátor, sochař, ale pracoval i v dalších oborech. Od roku 1943 byl členem SVU Mánes a od roku 1945 SČUG Hollar. Již během válečných let prošel modiglianovským obdobím a následnou výraznou lekcí kubismu, který měl pro jeho volnou tvorbu zásadní význam. Od inspirace běžným životem, krajinou, ale i slovenským folklórem, se postupně dostával k oproštění a osamostatnění tvarů a rozvolněných struktur jako svébytného sdělného jazyka. Tato tendence k autonomnímu malířskému výrazu se umocnila s nástupem inspirace přírodními motivy. Zde nechával vyniknout čisté barevné kompozice a jejich elegantní prostupování coby ústrojenství samotné hmoty a možná i ohlašujících se citací organického mikrosvěta.

VYVOLÁVACÍ CENA: 270 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 680 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL