<>x
Papuánské zvíře II.
013

Jan Švankmajer (1934)

Papuánské zvíře II., 2015

objekt, různé materiály | 55 × 96 × 51 cm | sign. Švankmajer J. 2015 | autorský box

Jan Švankmajer je všestranným výtvarníkem a filmovým tvůrcem. Během šedesátých let začínal jako autor strukturální malby – později jako člen Surrealistické skupiny v Československu vstupuje na teritorium snové, výzkumné, taktilní či mytické až alchymistické. Vyznačuje se kombinováním výrazových prostředků – kresbou, malbou, plastickými fragmenty, jimiž dotváří a ozvláštňuje výslednou kompozici. Zde nakládá s tématy osobní zkušenosti, smyslovými experimenty, ale i příběhovými fabulacemi odvíjejícími se na pomezí reality, snu a fantazie bez zjevně apriorních omezení. Autor patří ke světově uznávaným a ceněným představitelům surrealistického hnutí. Je zastoupen v řadě renomovaných sbírek a představuje se na společných či samostatných přehlídkách po celém světě.

VYVOLÁVACÍ CENA: 170 000 Kč
PRODÁNO ZA: 212 500 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL