<>x
On a ona
016

Jiří Anderle (1936)

On a ona, 1995

olej na plátně | 100 × 70 cm | sign. J. Anderle 1995 | rámováno

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno přímo z ateliéru autora.

Jiří Anderle je grafik a malíř. Po studiích na pražské Akademii (1955 – 1961) začal spolupracovat s Černým divadlem Jiřího Srnce a poznával světové moderní umění. Postupně se u autora rodí významová, ale i formální polarita dobra a zla, mládí a stáří, krásy a ošklivosti, ale i další motivy věčně se odvíjejícího dialogu, který byl zpracováván adekvátními prostředky a výrazy. Tyto divadelně laděné figurální kompozice umělec rozvíjel ve volném cyklu pod názvem Comedie dell´Arte. Od staromistrovsky brilantního pojetí se však zvláště ve svých malbách posouvá k syrovějšímu uchopení s debuffetovskými ozvuky. Na nich odhaluje chvatnými gesty a rozpohybovanými znaky vnitřní biomorfní ústrojenství – struktury rozcitlivělých organismů s nejednoznačným vyzněním.

VYVOLÁVACÍ CENA: 90 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 170 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL