<>x
Hlava
017

Zbyšek Sion (1938)

Hlava, 1971

kombinovaná technika na papíře a desce | 65 × 45,5 cm | sign. Z. Sion 71 | rámováno

Zbyšek Sion je malířem náležícím ke generaci, která upoutala pozornost při neoficiálních výstavách – Konfrontacích z počátku šedesátých let. Také Sion vycházel z tehdejšího informálního pojetí a existenciálního prožívání světa – z etické reflexe s varovným apelem. Tomuto stanovisku odpovídá i autorova následná a typická roztříštěnost – obrazové podobenství ztráty identity a harmonické celistvosti – a tak vznikají až fantaskně rozvolněné vize. Tato imaginativní malba, jak dokládá rovněž zde nabízené dílo, dostává na počátku sedmdesátých let, s vlivem nové figurace, ještě naléhavější ba přízračné rysy. Z nespojitých fragmentů vznikají jakési až animální labyrinty evokující nejasné hranice mezi halucinací a viděnou realitou.

VYVOLÁVACÍ CENA: 95 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 170 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL