<>x
Smrt
018

Jaroslav Vožniak (1933 – 2005)

Smrt, 1977

olej na plátně | 120 × 140 cm | sign. Jaroslav Vožniak 1977 | rámováno

REPRODUKOVÁNO
Jaroslav Vožniak na Ostravsku, obr. č. 11, nestránkováno, Galerie výtvarného umění, Ostrava, 1995

VYSTAVENO
Jaroslav Vožniak na Ostravsku, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 1995; Pocta divnosti, Státní galerie výtvarného umění, Cheb, 1999 – 2000

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno z ateliéru autora.

Jaroslav Vožniak byl malíř, kreslíř, sochař, grafik i autor objektů. Na zdejší výtvarné scéně se zpočátku objevoval jako člen skupiny Šmidrové (od roku 1958). Hořkou či dadaistickou grotesknost však během šedesátých let rozšířil o dráždivou verzi pop artového zacílení a následně o dalíovský imaginativní přednes s veristickými prvky. Autorovy vize jsou tak umocněné mimořádnou malířskou technikou, díky níž rozehrává příběhy do fantaskních rovin. Nabízená mimořádná malba je autorovou vrcholnou ukázkou. V této době rovněž vznikají obrazové asambláže velkého vnitřního napětí – střídají se zde póly abstraktní a naturalistické. Stejně tak je tomu v autorových tehdejších „staromistrovských“ malbách – v jeho volném cyklu s motivy zmaru, pomíjivosti a přízračné destrukce. Toto téma, výjimečně rozvíjené brilantním podáním a hladkou malbou, však Vožniak ukončuje s rokem 1980.

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 760 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL