<>x
Snacha, tchýně, babička
021

Michael Rittstein (1949)

Snacha, tchýně, babička, 1975

olej na desce | 120,5 × 140,3 cm | sign. vzadu M. Rittstein 1975 | rámováno

Michael Rittstein patří již ke klasikům naší výtvarné scény. Je představitelem groteskního expresionismu a již v počátcích vychází ve svých tematických okruzích z osobní či důvěrně známé zkušenosti. Hlásí se k odkazu “tradičně malířského” se specifickou středoevropskou víceznačností a obsahovostí. Do ní navíc promítá neutěšenou „normalizační“ dobu i novou figuraci či konkrétní Ronovského inspiraci. Autorovy postavy, vesměs z rodinného života, nesou individuální rysy, místy se však mění v barevná pole či siluety – ve stafáž všednosti i surreálného vybočení. Lehce ironizující, avšak chápající a sdílený osud lidí, není pouhou ilustrací, ale vydatnou malířskou transformací s dramatickým působením a strhujícím vyprávěním.

VYVOLÁVACÍ CENA: 140 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL