<>x
Hnízda nad rybníkem
027

František Hodonský (1945)

Hnízda nad rybníkem, 1989

olej na plátně | 80 × 100 cm | sign. Hodonský 89 | rámováno

VYSTAVENO
František Hodonský, Plovoucí smaragdy, Výběr z díla 1962 – 2000, Oblastní galerie v Liberci, 2000

František Hodonský je malíř, grafik i autor sochařských objektů. V devadesátých letech působil na pražské Akademii jako vedoucí pedagog. Autor patří k nejvýraznějším představitelům krajinářství posledních desetiletí. Navazuje tak na odkaz J. Šímy nebo J. Johna. Jeho projev je však spíše robustnější, respektive syrovější – klade důraz na základní tvarosloví a smysl pro hmotnost. Ve snaze o zachycení skryté podstaty přírodních událostí zde ustupuje líbivá výtvarnost a nemístná estetizace. Autor naopak nahlížený motiv oprošťuje k základním znakům či segmentům s jasnou barevnou stylizací zelených či zemitých kvalit. Přesto tyto obrazy přinášejí a nabízejí polohy vzácně citlivé a poetické. Nabízené dílo vychází z pozorování přírodních úkazů pocházejících z lužních lesů jižní Moravy.

VYVOLÁVACÍ CENA: 55 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL