<>x
Rodina
030

Jaroslav Eduard Dvořák (1946)

Rodina, 1997

olej na plátně | 160 × 141 cm | sign. J. E. Dvořák 97

REPRODUKOVÁNO
Revue Art 4/2017, Prague Auctions, Praha, 2017

Jaroslav Dvořák je malířem náležejícím ke Skupině 12/15. Jeho ztlumeně zemité kompozice po svém odrážejí ikonografický rejstřík své generace. Na pomezí figuralismu, krajinářství i abstraktních momentů reflektuje autor na plátnech základní až nadčasové otázky lidského rodu. Svou volnou malířskou tvorbu rozšiřuje od devadesátých let o prostorové práce. Od roku 1975 uskutečnil malíř patnáct samostatných výstav a podílel se na celé řadě výstav skupinových či tematických. (V letech 2007 – 08 realizoval monumentální sochařské dílo nazvané Objekt – kříž pro město Český Dub). Dvořákovo dílo není zbytečně okázalé a efektní. O to více směřuje spíše k tiché meditativní formě, k tvarovému i významovému prolínání a transformacím s existenciálním či spirituálním podtextem.

VYVOLÁVACÍ CENA: 90 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL