<>x
Osamělý tanečník
032

Čestmír Suška (1952)

Osamělý tanečník, 1987

polyester | v. 220 cm | sign. Č. S.

REPRODUKOVÁNO
Tvrdohlaví, str. 176, Kant, Praha, 1999; Čestmír Suška, str. 63, 84, Gallery, Praha, 2012

VYSTAVENO
Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha, 1987

Čestmír Suška, člen skupiny Tvrdohlaví (1987 – 1991), je sochařem s mimořádnou invencí a svébytným, rozpoznatelným výrazovým slovníkem. Na scénu se uvedl účastí na alternativních akcích výtvarných i divadelních. Zpočátku vytvářel série jakýchsi mytologických idolů, masek, či výjevů umisťovaných do scénických souvislostí. Od roku 1985 se začíná soustavněji zabývat sochařskou tvorbou a jedním z hlavních cyklů se stávají manýristická připodobňování antropomorfních a přírodních útvarů. K této etapě „oživlé přírody“ patří řada tzv. samorostů, mohyl či skal s groteskní nadsázkou. Nabízené dílo patří k již legendárním artefaktům tohoto originálního období.

VYVOLÁVACÍ CENA: 230 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL