<>x
Kleopatra
037

Lubomír Blecha (1933 – 2009)

Kleopatra, 1976

foukané hutní tenkostěnné lehce fialové sklo, vnitřní prostor propojený skleněnou nití, jaspisová podstava | v. 65 cm | autorský unikát, sklárna Zlatno

VYSTAVENO
Lubomír Blecha, Zvolenský zámek, Zvolen, Slovensko, 1986; Bilancia, Krajská galerie Banská Bystrica, Slovensko, 1993

Lubomír Blecha považoval sklo, obzvlášť v tepelně tvarovatelné formě, za neobvykle příbuzné, svými vlastnostmi až záměnné s živou biologickou hmotou, tkanivem nezbaveným schopností smyslového vnímání. Toto pojímání vznešené matérie umocňovala taktéž skutečnost, že nezbytnou složkou při tavení skla je potaš, získávána v té době ve škrdlovické sklárně i ve Zlatně, převážně z popela tvrdého dřeva. Takto pojímaná sklářská hmota jej již koncem studia na UMPRUM na konci 50. let samovolně vybízela k vytváření jednoduchých, avšak ušlechtilejších prvotních organismů alternativních životních forem založených na bázi silikonových molekulárních struktur. Pro evoluci příznačným, pomalým, opatrným, ale nezadržitelně houževnatým rozvojem paralelní silikonové civilizace dospěl v 70. letech normalizace až k figurativním a lidským tvarům světa čistějších, průhlednějších bytostí. Zkoumá genetickou příbuznost skla a člověka, která se mu potvrzuje objevem nápadně blízkých tělesností promítaných do tvarosloví plastik. Omezuje přitom vnější intervence tvůrce na elementární minimum zásahů a doteků s živou hmotou, přenechává co největší prostor sklu. Ani řada portrétů hlav, pro autora sobě příznačným způsobem neopomíjí moment záměnnosti smyslového vnímaní – spojená ouška plastiky propíchnutá skleněnou nití vybízí nevnímat ji pouze jako vizuálně reflektovaný objekt, ale nevyloučit, že hlava je pozorovateli chtivá i naslouchat … .

VYVOLÁVACÍ CENA: 110 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 110 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL