<>x
Orgie
040

Jiří Načeradský (1939 – 2014)

Orgie, 1985

akryl na lepence a sololitu | 75 × 109 cm | sign. Načeradský 85 | rámováno

VYSTAVENO
Jiří Načeradský, Galerie Na bidýlku, Brno, 1986

Jiří Načeradský byl malířem a kreslířem – výraznou osobností českého umění 20. století. Po počáteční pop artové lekci a dalších odkazů moderny se kloní k ranému picassovskému stylu živenému expresivní exaltovaností. Nabízený obraz náleží k etapě chvatné skicovité malby přinášející vitalitu, erotiku i výraznou formální stylizaci. V jakémsi aktu–zátiší zde autor sugestivně rozehrává do krajnosti své téma smyslnosti a sžíravé nespoutanosti vymykající se místy racionální kontrole. Věčný motiv dionýského vytržení je současně připomínkou možných a sebezničujících nástrah provázených neovladatelnými pudy. Autor se takto pojatým výjevem navrací a nově zhodnocuje odkaz evropské avantgardy.

VYVOLÁVACÍ CENA: 60 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 60 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL