<>x
Psaná malba
042

Miroslav Šnajdr (1938)

Psaná malba, 1994

olej na plátně | 120 × 70 cm | sign. vzadu M. Šnajdr 1994

REPRODUKOVÁNO
Miroslav Šnajdr, str. 262, Galerie Caesar, Olomouc, 2009

Miroslav Šnajdr je olomouckým malířem a patří ke generaci spjaté s českým informelem – malbou kulminující na naší scéně počátkem šedesátých let. Již tehdy autor přispěl svým osobitým dílem s (například souborem Reminiscence) originálním a nezaměnitelným rukopisem. Zde vzniká i cyklus Tabule, který byl později dále rozvíjen. Tématem mu bylo spojení odkazu informální / strukturální malby s klasickou technikou ale i transkribcemi „dětských čmáranic“ a později i znaků či segmentů konceptuální povahy. K tomuto syntetizujícímu období malířského díla se váže perioda černých a bílých kreseb figurální i abstrahovanější povahy. Od poloviny osmdesátých let ubírá autor na kresebnosti a do obrazů se dostává samotná barevná hmota. Jeho robustní, ale přeci jen čímsi křehké tvarosloví se zde zpravidla posunuje od intimně laděných záznamů k jakýmsi archetypálním zátiším či krajinám s ambivalentní významovostí.

VYVOLÁVACÍ CENA: 85 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL