<>x
Setkání přátel
044

Jaroslav Róna (1957)

Setkání přátel, 1985

tempera na plátně | 160 × 140 cm | sign. Róna 85

VYSTAVENO
Jaroslav Róna, Obrazy a sochy, Ústav makromolekulární chemie, Praha, 1986; Jaroslav Róna, Obrazy, Ústřední klub školství a vědy ROH, Praha, 1987; Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha, 1987; Jaroslav Róna, Obrazy, Galerie Fronta, Praha, 1988

Jaroslav Róna je respektovaným malířem a sochařem i žádaným autorem plastik určených do veřejného prostoru. Patří ke generaci nastupující během osmdesátých let, kdy se rodila postmoderní ikonografie s důrazem na symboly z různých epoch. Autor se však již v této rané tvorbě vyhýbal postmodernímu oblíbenému odosobnění a intelektuální hře. V souhlasu se svým naturelem přistupuje k hutnému, i když chvatnému přednesu s existenciálně zacíleným obsahem. Namísto vyprázdněných znaků chápe se v jisté nadsázce hořké grotesknosti s rázným gestem. Vychází zde z odkazu informální malby a přijímá i aktuální zpracování poučen novou expresionistickou vlnou (Mimo Palladino apod.). Nabízený obraz zpracovaný v technice tempery, respektive enkaustiky je mimořádnou ukázkou malířova období, které přineslo syrové, potemnělé a naléhavé kompozice předurčující další umělcův vývoj.

VYVOLÁVACÍ CENA: 390 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL