<>x
Krajina s topoly, z cyklu Obyčejné obrazy
045

Jiří David (1956)

Krajina s topoly, z cyklu Obyčejné obrazy, 1995

olej na plátně | 105 × 115 cm | sign. vzadu J. David 95 | rámováno

VYSTAVENO
Jiří David, Obyčejné obrazy, Nová síň, Praha, 1996

PROVENIENCE
Současným majitelem získáno z ateliéru autora.

Jiří David je malíř, autor instalací i pedagog. Patří ke generaci nastupující během osmdesátých let a je hlavním iniciátorem aktivit – výstav pod názvem Konfrontace. Jeho projev byl v počátcích formován v duchu neoexpresionismu – nové divoké malby navracející se zpravidla k běžným tématům – výjevům naší reality. Tímto spojením se také autorův přístup dílčím způsobem odlišoval od generace předešlé – moralizující, existenciálně prostoupené a k osobním reflexím zacílené. Jak dokládá nabízené dílo, také David se v tomto období snaží tradičními malířskými prostředky o širší a sdělnější vyznění. Jedná se o jakési pocitové hledání obracející se ke kořenům nezatížené vitality, kdy hrálo postmoderní krajinářství významnou roli.

VYVOLÁVACÍ CENA: 80 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL