<>x
Sluneční rytíř
047

Jaroslav Róna (1957)

Sluneční rytíř, 2014

bronz, 14 k zlato | 70 × 52 × 24 cm | sign. Róna 14

VYSTAVENO
Jaroslav Róna 1997 – 2017, vystavena varianta, Galerie hlavního města Prahy, 2017

Jaroslav Róna je malíř a sochař objevující se na scéně kolem poloviny osmdesátých let. Vedle osobitě laděné tvorby a vnitřně provázané mytologie, se mnohdy věnuje i práci pro veřejný prostor. Z nich je mu nejzásadnějším zadáním jezdecký pomník – a to z hlediska historického i tvůrčího. Jak dokládá mimořádná ukázka – privátní i veřejné práce se u autora v jistých ohledech prostupují a mění svůj charakter v závislosti na daném úkolu. Ve zde nabízeném Slunečním rytíři tak můžeme sledovat ozvuky sochařství – dlouhodobé práce na proslulém Joštu Moravském – pomníku postaveném pro město Brno.

VYVOLÁVACÍ CENA: 390 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 390 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL