<>x
Ořezaný strom
053

Petr Veselý (1953)

Ořezaný strom, 1988

olej na plátně | 115 × 90 cm | sign. Petr Veselý

VYSTAVENO
Petr Veselý, Pokoje – výběr prací 1986 – 2005, Dům umění v Opavě, 2005; Petr Veselý, Pokoje – výběr prací 1986 – 2005, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, 2005

Petr Veselý předkládá již řadu let pozoruhodnou tvorbu na pomezí malby a konceptu. Je malířem, kreslířem i autorem prostorových instalací. Absolvoval pražskou Akademii u profesora Jana Smetany, prošel zahraničními studijními pobyty a působí též v Brně jako uznávaný pedagog. Východiskem jeho soustředěné minimalizující tvorby jsou hluboké emocionální prožitky a smyslové vjemy transformované z přírodního dění. I zde představované dílo dokládá autorovo usilování o vyjádření podstaty na základě oproštěných, avšak plnohodnotných znaků. Ty jsou pak významově posunuty do roviny obecného sdílení. Autorovo dílo je působivé svým zakódovaným emocionálním nábojem a uchovává si i přes svou koncepční redukci intuitivně laděné sdělení.

VYVOLÁVACÍ CENA: 75 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL