<>x
Křídla
055

Jiří Hilmar (1937)

Křídla, 1990

dřevo, objekt | v. 117,5 cm | sign. Hilmar Jiří 90

PROVENIENCE
Získáno z majetku významné bankovní instituce.

VYVOLÁVACÍ CENA: 70 000 Kč
ODHADNÍ CENA: 150 000 – 200 000 Kč

VYDRAŽENO ZA: 70 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL