<>x
Fáze č. 31
057

Zdeněk Sýkora (1920 – 2011)

Fáze č. 31, 1989

serigrafie | 70 × 70 cm | sign. Sýkora 89, 32/40 | rámováno

VYDAVATEL
Kunstverein, Düsseldorf, Německo, 1989

REPRODUKOVÁNO

Zdeněk Sýkora, Grafika, str. 87, 155, Gallery, Praha, 2008

PROVENIENCE
Získáno z majetku významné bankovní instituce.

VYVOLÁVACÍ CENA: 35 000 Kč
ODHADNÍ CENA: 60 000 – 80 000 Kč

VYDRAŽENO ZA: 140 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL