<>x
Portrét
022

Andrej Bělocvětov, připsáno

Portrét, nedatováno

olej na papíře | 56 x 42 cm | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 1 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 1 500 Kč

TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
čtvrtek 26. září 2019 
od 18.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
16.9. - 24.9. 2019 
10.00 h - 18.00 h

SBÍRKA ERNESTA DIAMANTA