<>x
Karel Hynek Mácha
028

Max Švabinský (1873 - 1962)

Karel Hynek Mácha, 1907

heliogravůra | 32,5 x 27,3 cm | sign. M. Švabinský | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 800 Kč

TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
čtvrtek 26. září 2019 
od 18.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
16.9. - 24.9. 2019 
10.00 h - 18.00 h

SBÍRKA ERNESTA DIAMANTA