<>x
Trosky
035

Panuška

Trosky, nedatováno

olej na plátně | 35,5 x 30,2 cm | značeno Panuška | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 300 Kč
VYDRAŽENO ZA: 1 200 Kč

TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
čtvrtek 26. září 2019 
od 18.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
16.9. - 24.9. 2019 
10.00 h - 18.00 h

SBÍRKA ERNESTA DIAMANTA