<>x
Kytice, poškozeno
101

Václav Haise, připsáno

Kytice, poškozeno, nedatováno

olej na plátně | 55,5 x 70 cm | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 700 Kč
VYDRAŽENO ZA: 850 Kč

TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
čtvrtek 26. září 2019 
od 18.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
16.9. - 24.9. 2019 
10.00 h - 18.00 h

SBÍRKA ERNESTA DIAMANTA