<>x
Váza
030

František Vízner (1936-2011)

Váza, 1981

sklo hutně tvarované, foukané do formy | v. 20 cm | model č. 8102, Ústředí uměleckých řemesel Praha, sklárna Škrdlovice

REPRODUKOVÁNO
Vzorové knihy sklárny Škrdlovice; Škrdlovické sklo, František Vízner, DVD, 2010

VYVOLÁVACÍ CENA: 5 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 5 500 Kč

SKLO A KERAMIKA