<>x
Žardiniéra
043

František Vízner (1936 - 2011)

Žardiniéra, okolo r. 1968

sklo akvamarínové se zatavenými vzduchovými bublinami, hutně tvarované | 6,5 x 12,7 cm | model č. 6823, Ústředí uměleckých řemesel Praha, sklárna Škrdlovice

REPRODUKOVÁNO
Vzorové knihy sklárny Škrdlovice; Škrdlovické sklo, František Vízner, DVD, 2010

Vyvolávací cena: 1 200 Kč

SKLO A KERAMIKA