<>x
Manfrede, míra tvých zločinů je dovršena
014

Jan Švankmajer (1934)

Manfrede, míra tvých zločinů je dovršena, 2015

asambláž | 75 × 103 × 9 cm | sign. Švankmajer J. 2015 | autorská adjustace

Jan Švankmajer je všestranným výtvarníkem a filmovým tvůrcem. Během šedesátých let začínal jako autor strukturální malby – později jako člen Surrealistické skupiny v Československu vstupuje na snové, výzkumné, taktilní či mytické až alchymistické teritorium. Vyznačuje se kombinováním výrazových prostředků – kresbou, malbou, plastickými fragmenty, jimiž dotváří a ozvláštňuje výslednou kompozici. Zde nakládá s tématy osobní zkušenosti, smyslovými experimenty, ale i příběhovými fabulacemi odvíjejícími se na pomezí reality, snu a fantazie bez zevně apriorních omezení. Autor patří ke světově uznávaným a ceněným představitelům surrealistického hnutí. Je zastoupen v řadě renomovaných sbírek a představuje se na společných či samostatných přehlídkách po celém světě.

VYVOLÁVACÍ CENA: 70 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 70 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL