<>x
Bez názvu
019

Stanislav Judl (1951 – 1989)

Bez názvu, 1983 – 1984

olej na plátně | 140 × 116 cm | ověřila Marie Klimešová

PROVENIENCE
Získáno z pozůstalosti autora.

Stanislav Judl byl malířem a kreslířem. V letech 1970 – 1976 studoval na pražské Akademii v ateliéru Arnošta Paderlíka. Jeho tvorbu charakterizuje od počátku radikální nesmlouvavost, s níž se zmocňuje tématu – podstaty reflektované duchovní myšlenky. Po období vypjaté grotesknosti a motivů mezilidských vztahů se autorovo poselství oprostilo na základní výrazové prostředky – znaky, struktury nebo rastry. Nedatované představované dílo pravděpodobně pochází z období mezi lety 1983 – 1985, kdy se prosazovala subtilnější lineární malba v tónech šedé a černé, a kdy navozuje téma prolínání člověka s abstraktnějším nadosobním řádem.

VYVOLÁVACÍ CENA: 150 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 170 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL