<>x
Rozhovor, 3 ks
031

Jindra Viková (1946)

Rozhovor, 3 ks, 1993

kamenina | 44 x 37 cm | sign. 1993 Viková

Jindra Viková je dnes již světoznámou výtvarnicí (v minulosti proslavená keramikou, aktuálně všestranná umělkyně jejíž tvorba zahrnuje obrazy, fotogramy, asambláže, drátěné plastiky ...).
Její dílo, za které získala množství mezinárodních ocenění, začíná být v současnosti výrazně doceňováno také v Čechách - v přípravě je hned několik autorčiných významných výstav,
její díla zahrnují do sbírek i ty galerie, které tak dosud neučinily.
 
Nabízené dílo Rozhovor vytvořila v roce 1993 během svého pobytu na universitě v Ohiu, kde vyučovala celý semestr. Vznikla tam řada trojrozměrných bust z kameniny,
které následně vystavovala v Connell Gallery v Atlantě, později ve The Works Gallery ve Philadelphii, kde jej zakoupili do sbírek Sydney Power Musea.

Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k danému dílu si hned po návratu domů vytvořila další podobnou trojici pro výstavy v Čechách, jichž se hojně účastnila.
Toto významné dílo nyní tedy nabízíme také českým sběratelům.

VYVOLÁVACÍ CENA: 120 000 Kč
ODHADNÍ CENA: 150 000 - 190 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL