<>x
Poutnice
051

Miloslav Moucha (1942)

Poutnice, 2007

akryl a olej na plátně | 116 x 81 cm | sign. vzadu Moucha 2007 | rámováno

Miloslav Moucha je významný představitel české i francouzské výtvarné scény, který se s ohledem na to, že již v mladém věku v roce 1968 emigroval do Francie, proslavil především v zahraničí. V roce 1974 byl jmenován profesorem na École des Beaux Arts Besancon. Po sametové revoluci (od r. 1990) žije a tvoří střídavě ve Francii a v České republice. 
Jeho dílo zařadily do svých sbírek nejvýznamnější francouzské galerie jako Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris a mnoha dalších, ale učinily tak již také výrazné české, americké i japonské galerie (mimo jiné Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie).

V aukci mají nyní nejen galerie, ale také privátní sběratelé, příležitost získat unikátní figurální dílo Miloslava Mouchy, která de-facto nejsou vůbec k dispozici (na počátku jeho tvorby byly preislerovské krajiny, poté jej zaujal koncept, který nahlédl po čase překonaným a dostal se „zpět“ ke klasické malbě, kdy ovšem těžištěm jeho tvorby zůstaly senzuální krajiny pohybující se mezi abstrakcí a skutečností, respektive vnitřní skutečností Šímovské tradice, s Mouchovským odvážným, citlivým a promyšleným užitím barvy). Kupec tak získá skutečný unikát od malíře, který se jako jeden z mála českých výtvarných umělců prosadil svou tvorbou v zahraničí. Francie má v tomto smyslu velmi důležité místo jakožto klíčová země pro "nesmrtelnost" našich nejvýznamnějších autorů jako Alfons Mucha, František Kupka, Jindřich Štýrský, Toyen, Josef Šíma, František Foltýn, později Jiří Kolář nebo Václav Boštík, kterého Miloslav Moucha de-facto do Francie "uvedl" a představil tak „světu“.

VYVOLÁVACÍ CENA: 180 000 Kč
ODHADNÍ CENA: 250 000 - 350 000 Kč

VYDRAŽENO ZA: 200 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL