<>x
Důležitá součást chybí
143

Jan Kotík (1916-2002)

Důležitá součást chybí, nedatováno

serigrafie, poškozeno | 65 x 57 cm | sign. J. Kotík

PROVENIENCE
Získáno z pozůstalosti autora.

VYVOLÁVACÍ CENA: 3 000 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
neděle 3. května 2020 
od 18.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
27.4. - 1.5. 2020
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

Lukáš Rybka
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ