<>x
Domov důchodců
223

Josef Jíra (1929 - 2005)

Domov důchodců, nedatováno

suchá jehla, lept, kolorováno | 20 x 27 cm | sign. J. Jíra

VYVOLÁVACÍ CENA: 5 000 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AUKCE

INTERNETOVÁ
neděle 28. června 2020 
od 19.00 hodin

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
22.6. - 28.6. 2020
10.00 h - 18.00 h
po tel. dohodě

KONTAKT

Lukáš Rybka
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ