<>x
Stromy v krajině
077

Jiří Balcar (1929 - 1968)

Stromy v krajině, 50. léta

akvarel a tuš na papíře | 30 x 41,9 cm | vzadu opatřeno razítkem pozůstalosti Jiřího Balcara | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 1 500 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK