<>x
Dívka II.
099

Jaroslav Klápště (1923 - 1999)

Dívka II., 80. léta

kvaš, tuš a tužka na papíře | 18,7 x 16,5 cm | sign. Klápště | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 1 000 Kč
VYDRAŽENO ZA: 2 100 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK