<>x
Redopp
129

Johann Elias Ridinger (1698- 1767)

Redopp, nedatováno

mědiryt na papíře | 53 x 38 cm | sign. v tisku Joh. El. Ridinger | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 100 Kč
VYDRAŽENO ZA: 800 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK