<>x
Klanění
155

Stanislav Podhrázský (1920 - 1999)

Klanění, 1968

suchá jehla, lept | 10,7 x 8,2 cm | sign. St. Podhrázský 1968 | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 1 000 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK