<>x
Život zrcadlící se ve tváři
168

Jan Bauch (1898 - 1995)

Život zrcadlící se ve tváři, nedatováno

suchá jehla, lept | 18,2 x 13,3 cm | sign. Jan Bauch | rámováno

VYVOLÁVACÍ CENA: 500 Kč
VYDRAŽENO ZA: 500 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK