<>x
In Memoriam EE
183

Jaroslav Klápště (1923 - 1999)

In Memoriam EE, 1982

suchá jehla | 29 x 20,9 cm | sign. Klápště 82 | 10/30

VYVOLÁVACÍ CENA: 700 Kč
VYDRAŽENO ZA: 700 Kč

AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 29. ledna 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

PRAGUE AUCTIONS
Voršilská 3, Praha 1
23.1. - 27.1. 2023
10.00 h - 18.00 h
individuální po telefonické dohodě

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

ZE SOUKROMÝCH SBÍREK