Jak nakoupit

Nakupování u PRAGUE AUCTIONS je jednoduché. Základní kroky jsou:

1. Povinná registrace dražebníka
2. Dražení
3. Placení vydražených položek
4. Vyzvednutí příp. přeprava vydraženého ke klientovi