<>x
FRANTIŠEK VOBECKÝ

FRANTIŠEK VOBECKÝ

Katalog vydaný k výstavě Františka Vobeckého s názvem Obrazy 1926-1966 konané v Nové síni v Praze v roce 2015.

Vydavatel: Prague Auctions s.r.o., Praha, 2015
Fotografie: archiv autora, Prague Auctions
Texty: František Šmejkal, Radan Wagner
Grafická úprava a sazba: Martin Balcar
Rozsah: 50 stran
Tisk: Triangl, Praha
Náklad: 500 ks
První vydání
ISBN: 978-80-260-7919-4

CENA: 200 Kč | OBJEDNAT

Knihy & Katalogy