TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
pondělí 21. června 2021 
od 18.00 hodin

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
14.6. - 20.6. 2021
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

Lukáš Rybka
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

DIMITRIJ KADRNOŽKA