TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
sobota 25. června 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
21.6. - 25.6. 2022
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

ONDŘEJ SÝKORA
+420 603 770 945
info@pragueauctions.com

FRANTIŠEK HODONSKÝ SBÍRKA GRAFIKA

František Hodonský se záhy stal jedním z nejvýraznějších tvůrců, kterým byla krajina hlavním zdrojem inspirace, prizmatem, jímž nahlíží na svět a rozumí lidskému údělu v něm. Jeho dnes rozsáhlé malířské a grafické dílo je neobyčejně kompaktní.

Přesto Hodonského krajina je veskrze kulturní s mimořádně hlubokou historií, jeho dílem do ní vcházíme jako první příchozí. Jako ti, kteří sem, do neznáma, první vstupují s bázní před mocností přírody, jako první ji pojmenovávají a v dosavadní nerozlišenosti univerza si pojmenováním ustavují místo svého přebývání – krajinu. Barvy v malbě Františka Hodonského jsou jasně definované, nelomené a atakující, krajinné tvary, prostory, podoby vegetace mají až hmotnost reálií a přesto, že jeho malba je zásadně neiluzivní, vyvolávají silný pocit prostorovosti a plnoobjemovosti a zároveň lehkosti.

Ivan Neumann