TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 2. října 2022 
od 17.00 h

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
27.9. - 2.10. 2022
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

JOSEF BARTUŠKA

Josef Bartuška (1898 - 1963) byl český básník, grafik, malíř, fotograf, kritik, autor poetických divadelních a filmových libret, scénograf, hudebník, pedagog, zakladatel skupiny Linie a šéfredaktor stejnojmenného časopisu.

Od počátku 20. let Josef Bartuška publikoval básně v novinách a časopisech Pramen, Niva, Republikán, Apollon, Kormidlo, Archa, Cesta, Pramen, Host, Jih, Tvar, Národní listy a vydával, většinou vlastním nákladem, útlé sbírky básní. Jeho básnická i výtvarná tvorba byla inspirována Devětsilem a meziválečnou avantgardou.

Název básnické sbírky Stínohra (1930) souvisí s částí Bartuškovy fotografické tvorby, kde se hlavním tématem stal motiv vrženého stínu.O důležitosti, kterou přikládal souboru Stínoher, svědčí také jeho nevydaný rukopis Člověk s kamerou (1937),[ který se zachoval v pozůstalosti Jaromíra Funkeho. Bartuška pravděpodobně z výstav Devětsilu znal také Man Rayovy fotogramy a sám také posléze některé vytvořil. Zabýval se také fotografickými kolážemi, ale většinu z nich po jeho smrti jeho žena zničila

Bartuška se ve fotografii věnoval hmotným texturám a zachycoval detaily stop v hlíně. Považoval je za "zápis života a jeho pohybu" a " svědectví dějů a tvarů, tvorů a věcí". Nazýval je fotografiemi neskutečných krajin.

Jako malíř byl Bartuška samouk. Jeho rané malířské dílo bylo ovlivněno artificialismem Toyen a Jindřicha Štyrského. Bartuška si oblíbil techniku linorytu a roku 1934 své práce vydal spolu s Oldřichem Nouzou ve formě grafického alba, jako čtvrtý svazek edice Linie. Bartuška se po několik let intenzivně věnoval také koláži z barevných papírů. Ve 20. letech byla jejich tématem převážně Praha,v letech 1931-1932 vytvořil rozsáhlý soubor koláží, který má patrně nejblíže ke knižním obálkám Josefa Čapka.

Pravděpodobně nejdůležitější výstavou Josefa Bartušky byla v roce 2016 jeho retrospektiva v AJG (Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice) s názvem Stíny života - Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století.

SEKCEPRODEJNOSTPRODÁNO ZA
JOSEF BARTUŠKA, SBÍRKA100 %56 530 Kč
CELKEM100 %56 530 Kč