TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

SÁLOVÁ
neděle 19. května 2019 
od 18.00 hodin

VÝSTAVA

GALERIE NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
14.5. - 19.5. 2019 
10.00 h - 19.00 h

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL