<>x
Ve dvoře
006

Miroslav Hák (1911 – 1978)

Ve dvoře, 1943

vintage gelatin silver print | 39 × 28,8 cm | vzadu opatřeno razítkem Fotografoval M. Hák

REPRODUKOVÁNO
Český Surrealismus 1929-1953, str. 289, GHMP, Praha, 1996
Česká fotografie 20. století, str. 146, Kant, Praha, 2009
Surrealismus Paris-Prag, str. 264, Belser, Stuttgart, 2009
Dějiny umění v českých zemích 800 - 2000, str. 848, Arbor vitae societas, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha, 2017

PROVENIENCE
Získáno z pozůstalosti významného fotografa.

Uvedená fotografie je ve sbírkách Moravské galerie v Brně a UPM v Praze.

VYVOLÁVACÍ CENA: 35 000 Kč
ODHADNÍ CENA: 50 000 – 60 000 Kč

VYDRAŽENO ZA: 53 000 Kč

VEČERNÍ AUKCE VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH DĚL