AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 4. října 2020 
od 18.00 hodin

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
29.9. - 4.10. 2020
10.00 h - 19.00 h

KONTAKT

Lukáš Rybka
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ