AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 12. prosince 2021 
od 18.00 h

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
7.12. - 12.12. 2021
10.00 h - 19.00 h

KONTAKT

Lukáš Rybka
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ