AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 2. října 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
27.9. - 2.10. 2022
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ