AUTOR
TIPY PRAGUE AUCTIONS

AKCE

INTERNETOVÁ
neděle 11. prosince 2022 
od 19.00 h

VÝSTAVA

NOVÁ SÍŇ
Voršilská 3, Praha 1
6.12. - 11.12. 2022
10.00 h - 18.00 h

KONTAKT

LUKÁŠ RYBKA
+420 724 035 347
lukas.rybka@pragueauctions.com

VÝTVARNÉ UMĚNÍ